KHAI BÁO Y TẾ (click tại đây)

Quý khách vui lòng thực hiện đầy đủ 5K của Bộ y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập – Khoảng cách – Khai báo y tế theo đường liên kết của chúng tôi: KHAI BÁO Y TẾ(click) Đây là tài liệu quan trọng thông tin của các Anh/chị sẽ giúp cho công ty xe khách Quốc Cường cũng như các cơ quan y tế liên lạc Xem thêm …