THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (Liên tục)

1. Tài xế: Điều kiện

+ Có trách nhiệm trong công việc.

+ Có bằng lái xe dấu B và D trở lên.

+ Rành đường TPHCM.

+ Lương từ 20 triệu / tháng

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0913 922 604 – 0983.922.604 (Anh Cường)

2. Xe ôm: Điều kiện

+ Có xe Honda

+ Rành đường Thành Phố

+ Hồ sơ đầy đủ

+ Xăng xe công ty.

Lương 6 triệu/tháng

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0908 91 91 01 (Chị Phương)

3. Nhân viên giao nhận hàng hóa: Điều kiện:

+ Làm việc tại chỗ.

+ Bao ăn, bao ở.

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0908 91 91 01 (Chị Phương)

4. Thợ máy và học việc: Lương thỏa thuận

5. Thợ điện, điện lạnh và học việc:  Lương thỏa thuận

6. Thợ sơn và học việc: Lương thỏa thuận

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0903 922 604 – 0983.922.604 (Anh Cường)