Quý khách vui lòng thực hiện khai báo y tế theo đường liên kết của chúng tôi: KHAI BÁO Y TẾ

Đây là tài liệu quan trọng thông tin của các Anh/chị sẽ giúp cho công ty xe khách Quốc Cường cũng như các cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để phòng chống dịch Covid-19.

GHI CHÚ:
Quý khách phải thực hiện đầy đủ 5K của Bộ y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập – Khoảng cách – Khai báo y tế
Thực hiện khai báo y tế ngay khi lên xe