TP.HCM: Giám sát chặt rác thải y tế phát sinh do dịch COVID-19

Theo đó, UBND TP giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động phân loại, lưu giữ, chuyển giao rác thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 và các loại rác y tế nguy hại khác theo những quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ TN&MT. Việc giám sát này được thực hiện ở các cơ sở y tế địa phương, tại hộ gia đình và các khu vực thuộc địa bàn quản lý có hoạt động phát sinh rác thải y tế, không để trộn lẫn với chất thải rắn sinh hoạt thông thường.

Ngoài ra, các địa phương cần chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo quy định. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra, phân loại, thu gom, bố trí các nguồn lực, tập kết rác, theo dõi thống kê khi chuyển giao rác y tế lây nhiễm…và các yêu cầu khác theo chức năng nhiệm vụ đã được UBND TP phân công trong công tác quản lý rác thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 tại địa phương.

Sở Y tế TP được giao chủ trì thông tin, giải thích chuyên ngành và hướng dẫn chi tiết việc phân loại, bảo quản lưu giữ, khử khuẩn,…các loại chất thải y tế của F0 phát sinh được cách ly tại nhà cho người dân TP nắm rõ thông tin triển khai…

Sở TN&MT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra các đơn vị có chức năng xử lý rác y tế nguy hại đang hoạt động trên địa bàn, đảm bảo triển khai công tác vận chuyển, xử lý rác y tế nguy hại theo các quy định đã ban hành. Bên cạnh đó, Sở này phải có văn bản đề nghị các đơn vị xử lý rác y tế nguy hại thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong giấy phép hoạt động xử lý rác thải nguy hại do Bộ TN&MT cấp phép, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường và y tế hiện hành.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM phải triển khai kế hoạch chi tiết, chịu trách nhiệm nhanh chóng tiến hành xử lý khối lượng rác thải đang lưu chứa tạm tại hồ trong công trường Đông Thạnh, xác định lộ trình thời gian xử lý triệt để khối lượng rác đang lưu chứa (tiến hành làm sạch, cải tạo hồ và trả lại hiện trạng ban đầu).

NGUỒN: